Familievereniging 't Bouwhuis

De Familievereniging 't Bouwhuis (afgekort FVB) is in 1985 opgericht en bestaat dus al bijna 30 jaar.

Met name in de beginjaren is deze vereniging erg actief geweest met het organiseren van allerlei activiteiten voor de cliëntvertegenwoordigers van 't Bouwhuis.

De vereniging raakte steeds meer betrokken bij de organisatie als een soort klankbordgroep voor de directie en was eigenlijk een soort voorloper van de cliëntenraad. In 1996 werd de "Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen" (WMCZ) van kracht, waardoor de directie verplicht werd een cliëntenraad in te stellen. Omdat het bestuur van de FVB al enige ervaring op dat gebied had, is zij destijds gevraagd om ook als cliëntenraad op te treden en dat is ook nu nog het geval. De "Familievereniging 't Bouwhuis / Regionale Cliëntenraad Enschede" houdt de belangen en het welzijn van de cliënten nauwlettend in de gaten en beïnvloedt deze positief. Omstreeks de eeuw wisseling zijn pogingen ondernomen om het bestuur van de familievereniging en de cliëntenraad uit elkaar te halen. Die poging is mislukt omdat er niet voldoende mensen gevonden werden om beide besturen te vullen. In de loop van de jaren zijn de rollen van de familievereniging en de cliëntenraad eigenlijk steeds meer omgedraaid: het werk als cliëntenraad werd steeds omvangrijker en belangrijker en het werk voor de FVB kwam steeds meer op de achtergrond. Dat was natuurlijk nooit de bedoeling en daarom is een paar jaar geleden actie ondernomen.

 

De FVB besteed sinds 2011 meer aandacht aan de ouders en familie van de cliënten dan vroeger het geval was. Immers ook de groep verwanten en cliëntvertegenwoordigers heeft direct belang bij goede zorg voor, welzijn en een goed leven van hun familielid/pupil dat woont en/of zorg ontvangt van 't Bouwhuis.

 

Om de FVB direct bereikbaar en duidelijker zichtbaar te maken voor de families en cliënten worden elk jaar minimaal twee familiedagen voor de leden van de FVB georganiseerd met een ontspannend gedeelte waarbij de familie samen met de cliënt aanwezig kan zijn en een serieus gedeelte met speciale thema's, zoals bijvoorbeeld de presentatie met discussie over de Zorgvisie van de cliëntenraden, de grote veranderingen in de dagbesteding, het vermogensbeheer van cliënten en het voorkomen van het betalen van onnodig veel belasting daarover, de gevolgen van de overgang van AWBZ naar de WMO, Zeggenschap voor elke cliënt, Belevingsgerichte Zorg, enz.. Wij zoeken altijd naar interessante actuele onderwerpen om u goed voor te lichten.

 

De FVB wil graag ook voorlichting geven aan nieuwkomers onder de ouders en familieleden van cliënten/bewoners. Daarvoor is het nodig dat bekend is wie de nieuwkomers zijn. Als nieuwkomers het formulier uitwisseling adresgegevens invullen dat zij ontvangen van het Cliëntservice Bureau ontvangen wij hun adresgegevens. U kunt ook zelf het initiatief nemen en contact opnemen met de secretaris. Ons doel is om ongeveer elk half jaar een welkomst- en voorlichtingsavond te organiseren.

 

Om te voorkomen dat "het wiel elke keer opnieuw moet worden uitgevonden" werkt de FVB tegenwoordig goed samen met de familievereniging van De LosserHof en De ColckHof.

 

Natuurlijk wil de FVB ook meer leden hebben zodat duidelijk is dat wij een belangrijke stem hebben en dat er rekening met ons wordt gehouden. De kosten van het lidmaatschap zijn erg laag, slechts € 18 per jaar, en u krijgt er meer voor terug als u deel neemt aan onze activiteiten.

U kunt het aanmeldingsformulier downloaden van deze website.

 

Verenigingen kunnen alleen maar bestaan als mensen zich hiervoor actief willen inzetten. Wij verzoeken u hierbij om zich te melden bij de secretaris als u wilt meehelpen bij onze organisatie. Het bestuur heeft steeds ouder wordende leden en moet nodig worden verjongd.

 

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

 

Roelof Kruijshoop

Secretaris

T 074 2422 976 / 06 5538 0361

E fvbouwhuis@gmail.com / re.kruijshoop@home.nl