Familievereniging 't Bouwhuis

De Familievereniging 't Bouwhuis (FVB) is een vereniging met een bestuur gevormd uit ouders, familieleden en wettelijke vertegenwoordigers, die u in allerlei zaken kunnen ondersteunen. Wij hebben op het moment ca. 160 leden. Onze vereniging is op 7 juni 1985 opgericht door de ouders en familieleden van de bewoners van 't Bouwhuis.

 

De vereniging heeft als belangrijk doel bijdragen te leveren aan het welzijn van de cliënten van 't Bouwhuis en aan de behartiging van de belangen en het welzijn van de familieleden. Voorts zal de vereniging een goede communicatie tussen de familieleden en de zorginstelling bevorderen.
De belangenbehartiging gebeurt onder anderen via de cliëntenraden, waarin onze bestuursleden zitting hebben. Dat is de ene kant van de belangenbehartiging, maar wij willen ook de familie en de wettelijk vertegenwoordigers zelf hulp bieden bij het in de gaten houden van hun belangen en wij kunnen hen ondersteunen als er onduidelijkheden zijn of problemen.

 

Om de familievereniging direct bereikbaar en duidelijker zichtbaar te maken voor de families en de cliënten worden elk jaar minimaal twee grote familiedagen voor de leden van de FVB georganiseerd met een ontspannend gedeelte, waarbij de familie samen met de cliënt aanwezig kan zijn, en een serieus gedeelte met speciale thema's, zoals bijvoorbeeld de presentatie met discussie over de Zorgvisie van de cliëntenraden, de grote veranderingen in de dagbesteding en de verbouwing van het dagbestedingsgebouw, het vermogensbeheer van cliënten en het voorkomen van het betalen van onnodig veel belasting daarover, de Zeggenschap voor elke cliënt, Belevingsgerichte Zorg, enz..
Wij zoeken altijd naar interessante en actuele onderwerpen om u goed voor te lichten. Leden kunnen natuurlijk ook onderwerpen aandragen voor het bestuur.

 

De familievereniging wil graag ook voorlichting geven aan nieuwkomers onder de ouders en familieleden van cliënten/bewoners. Daarvoor is het nodig dat bekend is wie de nieuwkomers zijn. Als nieuwkomers het formulier uitwisseling adresgegevens invullen dat zij ontvangen van het Cliëntservice Bureau ontvangen wij hun adresgegevens en kunnen wij contact met ze opnemen. U kunt ook zelf het initiatief nemen en contact opnemen met de secretaris. Ons doel is om ongeveer elk half jaar een welkomst- en voorlichtingsavond te organiseren voor de nieuwkomers.

Wij komen ook op voor de belangen van cliënten die niet wonen op ’t Bouwhuis maar daar wel op een andere wijze zorg van ontvangen.

 

De wereld van de gehandicaptenzorg verandert voortdurend en er komen regelmatig nieuwe zaken bij. Het bestuur is aanwezig in de eerste lijn van de informatievoorziening en bij veel zaken is sprake van medezeggenschap of inspraak bij de besluitvorming.

 

De kosten van het lidmaatschap zijn erg laag, slechts €18 per jaar. Wij hopen dat ook u nu zult besluiten lid te worden van onze vereniging.

 

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

 

Roelof Kruijshoop

Secretaris

T 074 2422 976 / 06 5538 0361

E fvbouwhuis@gmail.com / re.kruijshoop@home.nl