Stage

Een stage is een wezenlijk onderdeel van je beroepsopleiding. Daarom biedt De Twentse Zorgcentra stageplaatsen aan studenten van diverse studies waaronder de opleidingen:

  • Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 ,
  • MBO Maatschappelijke Zorg (MZ) niveau 3 en 4,
  • MBO Verzorging en Verpleegkunde (V&V) niveau 3 en 4,
  • Combi-opleiding Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg niveau 3,
  • HBO Social Work (voorheen SPH/MWD),
  • HBO Verpleegkunde (HBO-V).

 

De snuffelstages en de oriënterende stages vallen onder vrijwilligerswerk. Klik hier.

 

Stageplaats

Waar je stage gaat lopen is erg afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Als je een MZ-opleiding volgt zul je meer op groepen komen waar begeleiding een belangrijk aspect is, maar belangrijk is wel om te weten dat zorg (ADL) ook een onderdeel is van je dagelijkse werkzaamheden.

Wanneer je een V&V opleiding (niveau 3 of 4) volgt zal er gekeken worden naar de zorg/verpleegtechnische aspecten die belangrijk zijn voor je opleiding.

Ook proberen we rekening te houden met een redelijke afstand tussen woonplaats en stageplek.

 

Begeleiding

Wanneer je stage loopt op een groep (woonvorm of dagbesteding) krijg je een stagebegeleider toegewezen. Dit is iemand die op de groep of afdeling werkzaam is

 

Stagevergoeding

Stagiaires hebben recht op een stage vergoeding als het een stage betreft die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • stage wordt in het opleidingprotocol gezien als een verplichte stage
  • stage duurt langer dan een maand
  • de stage heeft minimale omvang van 150 uur.
  • stagevergoeding is niet voor de stagiaire die stage loopt in het kader van een eerste jaars snuffelstage.

 

Conform de CAO-Gehandicaptenzorg keert de Twentse Zorgcentra een stagevergoeding uit. Dit houdt in: bij 36 uur stage €310,- bruto (100%) per maand. Bij een lager aantal uren is de vergoeding naar rato.

De stagevergoeding is inclusief reiskosten woon/werkverkeer

 

Stageplekken voor andere opleidingen

De Twentse Zorgcentra is ook een leerbedrijf voor andere opleidingen je kan dus ook als stagiair aan de slag vanuit onder andere de volgende opleidingen: fysiotherapie, sport en bewegen, secretariële ondersteuning, logopedie.

 

Klik hier voor een overzicht verschillende soorten stages die De Twentse Zorgcentra biedt.

Willy Horstman

CoŲrdinator BeroepsPraktijkVorming Regio Almelo e.o. & Losser e.o.

T 06 1415 4059

E info.Stage@dtzc.nl

Yolande Wieldraayer

CoŲrdinator BeroepsPraktijkVorming Regio Enschede e.o.

T 06 1093 3204

E info.Stage@dtzc.nl