Behandeling en Zorgondersteuning

Soms heb je speciale ondersteuning nodig. De behandelaars van De Twentse Zorgcentra kijken dan samen met jou, je familie en de begeleiders naar de beste behandeling en ondersteuning voor jou. Onze behandelaars en therapeuten zijn specialisten in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. 

 

Behandeling

Bij De Twentse Zorgcentra werken verschillende behandelaars om jou, daar waar nodig, speciaal te ondersteunen. Onze kracht is dat verschillende specialisten samenwerken om zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw vraag.

 

Behandeling en Persoonlijk Ondersteuningsplan

In je Persoonlijk Ondersteuningsplan (POP) staat precies waar je ondersteuning bij nodig hebt in het dagelijks leven. De behandeling en de doelen staan in een behandelplan opgesteld dat past binnen je Ondersteuningsplan. Het behandelplan is als het ware onderdeel van jouw POP en hierin staan de doelen waaraan jij wilt werken.

 

Hoe worden deze diensten betaald?

Veel diensten worden  vergoed via de zorgverzekering. Hierbij is het type verzekeraar en het type verzekering bepalend voor de hoogte van de mogelijke  vergoeding. Een indicatie-advies voor behandeling afgegeven door  het Centrum Indicatiestelling  Zorg (CIZ) is ook mogelijk. Neem  hiervoor contact op met het  plaatselijke CIZ, of met ons CliëntServiceBureau.


Bekijk voor meer informatie de folder van ons Advies en Behandelcentrum. Klik hier voor de folder.

vragen?

Neem contact op met het CliŽntServiceBureau 088 430 4444