Kenniscafť - 17 mei 2018 - Was- en Aankleedfeestjes
Nieuws

Kenniscafť - 17 mei 2018 - Was- en Aankleedfeestjes

17 april 2018  |  deel dit bericht

Feest der erkenning

In ons werk is het zorgen voor onze cliënten een belangrijk en wezenlijk onderdeel. We hebben het dan over wakker worden, uit bed gaan, wassen en aankleden, ontbijten, koffiedrinken, lunchen, theedrinken, het avondeten, de verzorging ’s avonds en het naar bed brengen etc.

 

Voor onze EMB-cliënten en ook onze oudere cliënten zijn dit belangrijke contact- en interactiemomenten. Het zijn momenten waarop zij invloed kunnen uitoefenen op datgene wat er met hen gebeurt. Het zijn intieme en persoonlijke momenten. Momenten waarin de basis voor de dag wordt gelegd of bevestigd. Deze momenten vragen van ons als professionals specifieke competenties zoals: de tijd hebben en nemen, kijken naar de cliënt, luisteren naar de cliënt, het aangaan en onderhouden van persoonlijk contact, luisteren naar jezelf, (h)erkennen van je sterke kanten en je valkuilen en allergieën.

Het bieden van op de individuele cliënt afgestemde zorg is dan het resultaat: zorg waarbij het contact, de verbinding, het gesprek, de relatie centraal staan.

Het doel is dat de cliënt dan kan volgen wat er met hem gebeurt en kan laten zien wat hij/zij ervan vindt: de eerste stap van de eigen regie van de cliënt. Ervaren dat het leven goed is!

Het doel voor de medewerker is dat hij/zij weer ervaart dat zijn/haar werk waardevol is voor hemzelf/haarzelf en zijn/haar cliënt. Ervaren dat zijn/haar werk mooi is.

Feest der erkenning!

 

De methodiek ‘was- en aankleedfeestjes©’ heeft tot doel onze professionaliteit op het boven genoemde gebied te ontwikkelen. Daarbij wordt gewerkt met eenvoudige alledaagse hulpmiddelen om de omgevingsinvloeden te leren doseren.

Het Kenniscafé heeft tot doel om jou met onze methodiek kennis te laten maken.

 

Locatie: Ontmoetingscentrum Podiumzijde LosserHof

Tijd: 16.00-18.30 uur

 

Stuur een mail naar LerenenOntwikkelen@detwentsezorgcentra.nl om je aan te melden.

 

meer nieuws