Hulp aan huis stelt zich voor
Nieuws

Hulp aan huis stelt zich voor

30 maart 2018  |  deel dit bericht

Hulp aan Huis maakt onderdeel uit van het netwerk Kind en Gezin. Ondanks dat we al jaren bestaan, zijn we nog steeds niet zo bekend binnen de organisatie. Daarom willen we ons weer even voorstellen.

We zijn een team van 5 personen. Na onze opleidingen (HBO MWD, SPH of Pedagogiek) hebben we ons gespecialiseerd door de opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling te volgen.
We kunnen ingezet worden in gezinnen waar opvoedingsproblemen zijn. In onze hulpverlening die gemiddeld zo’n 6- 9 maanden duurt, proberen we ouders zo sterk te maken dat ze de opvoeding weer zelf aan kunnen. De mogelijkheden van het gezin staan hierbij centraal. Ook bij dreigende uithuisplaatsing komen wij in beeld. We hebben veel contacten met wijkcoaches en gezinsvoogden. Ook werken we veel samen met Ondersteuning aan Huis en OKC de Iemenkorf.

Wij denken dat er binnen De Twentse Zorgcentra nog meer mogelijkheden liggen om samen te werken, bijvoorbeeld:

  • Gezinnen waarvan een kind binnen De Twentse Zorgcentra is gaan wonen. Wij kunnen waar nodig dan een schakel zijn tussen woongroep en thuis.
  • Ouders die veel moeite hebben met het feit dat hun kind niet meer thuis woont. Door middel van gesprekken kunnen we ouders wellicht helpen te accepteren dat ze hun kind niet meer alleen opvoeden.
  • Teams waarin moeite is met de omgang met een cliënt, wij kunnen dan eens meedenken vanuit een systemische benadering.

Misschien zien jullie nog meer kansen om samen te werken. Wil je meer van ons weten of kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen, nodig ons dan gerust een keer uit via hulpaanhuis@dtzc.nl!

 

Klik hier voor onze folder.

meer nieuws

 
8 februari 2018


6 februari 2018


30 januari 2018