Nieuws van de Familieverenigingen maart 2018
Nieuws

Nieuws van de Familieverenigingen maart 2018

29 maart 2018  |  deel dit bericht

Vanaf nu zult u in elke Nieuwsbrief een bericht van de Familievereniging vinden. De columns worden afwisselend gemaakt door de twee familieverenigingen die De Twentse Zorgcentra rijk is; namelijk de FV De LosserHof & De Colckhof, en de FV ‘t Bouwhuis. In de Dichtbij hebt u er kort geleden meer over kunnen lezen.

 

Dit is ons eerste bericht voor de nieuwsbrief. Natuurlijk zouden wij heel graag vertellen hoe wij ons als Familievereniging De LosserHof & De Colckhof, samen met onze zuster-familievereniging ’t Bouwhuis, inzetten voor de bewoners en hun familieleden. Waarom het fijn zou zijn als ook u en uw familie lid gaan worden van één van beide Familieverenigingen. Wat onze activiteiten voor de komende tijd zullen zijn. Maar dat bewaren we graag voor de volgende keer.

 

Want vandaag gaat het niet over de toekomst maar over het verleden. Volgende maand zal het namelijk veertig jaar geleden zijn dat de Familievereniging De Losserhof werd opgericht. Doelstelling: het behartigen van de belangen en het bevorderen van het welzijn van de bewoners en hun ouders, verwanten of relaties. In grofweg de eerste helft van haar bestaan had de Familievereniging de centrale rol in de samenwerking tussen de instelling en de familie.
Eind negentiger jaren kwam de wet op de medezeggenschap cliënten. Hierin werd formeel geregeld dat er recht is op medezeggenschap voor cliënten en hun vertegenwoordigers. Hoe belangrijk de Familievereniging dan is, blijkt wel uit het feit, dat het bestuur van de Familievereniging gevraagd werd ook de taak van de formele medezeggenschap op zich te nemen. Het bestuur van de Familievereniging werd ook geïnstalleerd als Regionale Cliëntenraad. Toen later een deel van de bewoners van De Losserhof naar de Colckhof verhuisde, bleef de Familievereniging van De Losserhof ook Familievereniging voor de cliënten in de regio Almelo.
Sinds een aantal jaren hebben De Losserhof en De Colckhof ieder hun eigen Regionale Cliëntenraad.

Met de opkomst van de medezeggenschap is de rol en positie van de Familievereniging veranderd. We merken dat ook aan ons ledenbestand. Veel van onze leden zijn al tientallen jaren lid. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de familie van nieuwe bewoners ook lid worden. Wij denken dat dat jammer is. Ouders en andere verwanten kunnen bij ons informatie en ruggensteun vinden. Wij organiseren ook interessante en gezellige activiteiten, die families met elkaar in contact brengen.

Wij vieren ons veertigjarig jubileum met een kleine receptie, aansluitend aan onze Algemene Ledenvergadering op 12 april a.s. We zullen ook kort terugkijken op onze geschiedenis maar natuurlijk richten wij onze ogen op de toekomst. Han Mennen en Jaap Zwitser zullen hier de inleiders voor zijn. Onze leden en genodigden uit de organisatie ontvangen hiervoor een uitnodiging per post. Andere belangstellenden zijn van harte welkom. Meldt u zich in dat geval s.v.p. vóór 4 april a.s. aan. Dat kan per mail via reiniervanderburg.rvdb@gmail.com, of telefonisch bij onze penningmeester Rein van der Burg, tel.nr. 06-13586822.

 

Annelies ter Huurne, voorzitter Familievereniging De LosserHof & De ColckHof

meer nieuws

 
8 februari 2018


6 februari 2018


30 januari 2018