Nieuws van de Centrale CliŽnten Raad maart 2018
Nieuws

Nieuws van de Centrale CliŽnten Raad maart 2018

29 maart 2018  |  deel dit bericht

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het advies van de CCR aan de Raad van Toezicht over de samenstelling en de profielschets van de aan te stellen Raad van Bestuur. Afgelopen januari heeft een afvaardiging van de CCR deelgenomen aan de sollicitatiegesprekken met potentiële leden Raad van Bestuur. De selectiecommissie bestond naast een afvaardiging uit de CCR, uit de leden van de Raad van Toezicht, uit een afvaardiging van de Ondernemingsraad en van het Managementteam. Daarnaast heeft een afvaardiging van onze cliënten met de kandidaten gesproken. De selectiecommissie kwam unaniem tot voordracht van twee kandidaten t.w. mevrouw Annamiek van Dalen als voorzitter van de Raad van Bestuur en mevrouw Leontine Verhoeven als lid van de Raad van Bestuur. De voltallige CCR heeft vervolgens kennis gemaakt met beide kandidaten en positief geadviseerd over het voorgenomen besluit tot benoeming.

 

Eind januari heeft de bestuurder het besluit tot het vaststellen van de nieuwe statuten ingetrokken. De CCR was blij met deze actie en ziet het proces om te komen tot nieuwe statuten vol vertrouwen tegemoet. Verder is de CCR betrokken geweest bij het concept Strategisch Plan, heeft de CCR een adviesaanvraag Behandeling ontvangen, voert de CCR gesprekken met de facilitair manager om tot de ontwikkeling van een Kwaliteitskader Huisvesting te komen en heeft een afvaardiging van de CCR gesprekken gevoerd met de regiomanager Enschede, de manager P&O en een externe deskundige om te komen tot een herijking van STERK.

 

Tot slot is de CCR momenteel betrokken bij een pilot. In het kader van de kwaliteitskalender wil KansPlus/VraagRaak in samenwerking met Ieder(in) en het LSR werken aan het versterken van cliëntenraden in de VG sector. De CCR heeft dinsdag 13 maart 2018 de eerste sessie gehad waarin een zogenaamde ‘quick scan’ is gemaakt van de CCR. Op 10 april volgt de 2e sessie waarin een actieplan wordt opgesteld.

 

Bovenstaande was slechts een greep uit de onderwerpen die in de vergaderingen van de cliëntenraad ter tafel zijn geweest. Mocht u nu geïnteresseerd zijn om eens mee te praten over een onderwerp, neemt u dan contact op met Dianne Baan, ambtelijk secretaris cliëntenraden, tel. 088 430 4004 of per mail dianne.baan@detwentsezorgcentra.nl

 

Namens de CCR, Jacob Pol, voorzitter

meer nieuws

 
8 februari 2018


6 februari 2018


30 januari 2018