De Twentse Zorgcentra scoort GROEN bij inspectiebezoek psychofarmaca
Nieuws

De Twentse Zorgcentra scoort GROEN bij inspectiebezoek psychofarmaca

27 februari 2018  |  deel dit bericht

De inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) heeft in november en december 2017 40 zorgaanbieders bezocht in de gehandicaptenzorg in het kader van onderbouwd voorschrijven van psychofarmaca. De IGJ heeft gekeken of het voorschrijven van psychofarmaca (medicijnen die worden gegeven bij psychische ziekten) voldoende onderbouwd is. Een aantal zorgaanbieders, waaronder de Twentse zorgcentra, is bezig om het gebruik ervan te beperken. De inspectie wil met haar toezicht deze beweging versterken en zo bijdragen aan vergroting van bewustwording en kennis bij zorgaanbieders hierover.

 

Op 22 december 2017 heeft de IGJ een bezoek gebracht aan de Twentse zorgcentra in het kader van “Onderbouwd voorschrijven psychofarmaca”. Tijdens zijn bezoek heeft de IGJ Rondweg 35 in Losser bezocht.

 

De thema`s van het bezoek waren:

  • Randvoorwaarden voor onderbouwd voorschrijven psychofarmaca.
  • Onderbouwd voorschrijven psychofarmaca.
  • Evaluatie psychofarmaca.

 

Op bijna alle thema`s heeft de Twentse zorgcentra gescoord als “zorgaanbieder voldoet aan de norm”, met uitzondering van één deelthema, namelijk: “zorgverleners zijn bevoegd en deskundig voor het werken met/verstrekken van psychofarmaca bij cliënten”. Hierop heeft de Twentse zorgcentra gescoord als “zorgaanbieder voldoet deels aan de norm”. Voornemen van de Geneesmiddelencommissie is om samen met de medische dienst en afdeling Leren en Ontwikkelen in 2018 hier meer aandacht aan te geven.

meer nieuws

 
8 februari 2018


6 februari 2018


30 januari 2018