Nieuws van de Familieverenigingen januari 2018
Nieuws

Nieuws van de Familieverenigingen januari 2018

23 januari 2018  |  deel dit bericht

Onlangs was er een overleg tussen de communicatiemedewerkers van De Twentse Zorgcentra en een afvaardiging van de besturen van de twee familieverenigingen die De Twentse Zorgcentra rijk is. Wij hebben besproken hoe wij in goede samenwerking de rol van de familieverenigingen binnen De Twentse Zorgcentra meer aandacht kunnen geven.

 

Wij hebben afgesproken, dat voortaan de twee familieverenigingen een vaste column schrijven in de Nieuwsbrief voor de cliëntvertegenwoordigers. De familieverenigingen bereiken op deze manier niet alleen de families die al lid zijn van de familievereniging, maar ook andere cliëntvertegenwoordigers. Hiermee kunnen de familieverenigingen zowel met de huidige leden als met nieuwe belangstellenden in contact blijven over alle onderwerpen die speciaal voor de familie interessant zijn. Beide familieverenigingen zullen om en om een bijdrage leveren.

 

De eerste column komt in de nieuwsbrief van maart.

De Familievereniging De LosserHof & De Colckhof kijkt dan vooruit naar het 40-jarig jubileum, dat op 12 april a.s., aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering zal worden gevierd!
Noteer dus alvast deze datum!

meer nieuws

 
8 februari 2018


6 februari 2018


30 januari 2018


6 december 2017