Bericht van de Raad van Toezicht
Nieuws

Bericht van de Raad van Toezicht

30 juni 2017  |  deel dit bericht

Tussen de Raad van Toezicht van De Twentse Zorgcentra en de heer Finkenflügel bestaat verschil van inzicht over de strategische visie op de organisatie en de concretisering daarvan, alsmede de wijze van aansturing van de organisatie. Om deze reden is de heer Finkenflügel sinds enige tijd afwezig. De Raad van Toezicht heeft recent besloten – na verkregen adviezen van de OR en de CCR – om tot beëindiging van de arbeidsrelatie met de heer Finkenflügel over te gaan. De komende periode zal worden benut om te bezien op welke wijze dit besluit zal worden geëffectueerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Raad van Toezicht,

Olaf Fisscher, voorzitter

meer nieuws

 
11 februari 2014