Vrijheid en Veiligheid
Nieuws

Vrijheid en Veiligheid

01 juli 2017  |  deel dit bericht

Binnen de organisatie wordt hard gewerkt aan het thema Vrijheid en Veiligheid. We hebben inmiddels meerdere werkbijeenkomsten gehad met alle leden van de bestaande commissies; namelijk de geneesmiddelencommissie, Incidentencommissie en de commissie Vrijheid en Veiligheid. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de deelnemers onder andere een blauwdruk gemaakt voor de nieuw te vormen commissies en er is een profiel gemaakt voor de toekomstige leden. Ook is voorgesteld om met het Intern Meldingsteam te verbinden.

 

Er ligt nu een gericht voorstel waarbij de drie commissies samen het team Vrijheid en Veiligheid vormen. De voorzitters van de afzonderlijke commissies zorgen voor een goede verbinding tussen de commissies. Voor de zomervakantie gaan we de nieuwe leden installeren waarna de huidige incidentencommissies & commissie Vrijheid & Veiligheid overgaan naar de nieuwe vorm.

 

Daarnaast hebben we een aantal speerpunten geformuleerd die we nader uit gaan werken in een meerjarenplan in samenspraak met de commissies:

1. Bewustwording en verbinding met 'Mijn Leven'.

2. Kennis delen en vergroten.

3. Monitoring.

4. Commissies in hun kracht.

5. Minder vrijheidsbeperkingen.

6. Onderzoek en nieuwe kennis ontwikkelen.

 

Er is inmiddels een mailadres in het leven geroepen waar alle vragen rondom het thema Vrijheid en Veiligheid gesteld kunnen worden: VraagbaakVrijheidenVeiligheid@detwentsezorgcentra.nl

 

Daarnaast zijn we bezig om alle kennis rondom dit thema te verzamelen zodat dit snel toegankelijk is voor medewerkers, cliënten en familie.

meer nieuws

 
11 februari 2014