Logeren 2017
Nieuws

Logeren 2017

20 november 2016  |  deel dit bericht

Cliënten met een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) die nog bij de ouders thuis wonen of zelfstandig wonen kunnen op basis van de WLZ-indicatie logeren bij een zorgaanbieder. Het gaat om logeren voor cliënten die hun WLZ-indicatie verzilveren vanuit de thuissituatie. Het logeren heeft als doel om de mantelzorger te ontlasten.

 

Logeren op basis van een WLZ-indicatie kent een maximum van maximaal 156 nachten op jaarbasis (gemiddeld 3 etmalen per week). Voor cliënten die vier of meer nachten per week logeren, geldt dat voor de logeerperiode de WLZ-indicatie volledig wordt ingezet.

 

Logeren omvat verblijfszorg in een beschermende woonomgeving in combinatie met begeleiding en verzorging. Tot op heden werd het logeren bekostigd vanuit de drie volgende componenten, te weten: verblijfskosten, begeleiding en persoonlijke verzorging. Op basis van de zorgvraag van de cliënt werd bepaald hoeveel uren begeleiding en persoonlijke verzorging er tijdens een etmaal worden ingezet.

 

De Nederlands Zorgautoriteit (NZa) heeft voor het logeren een integraal pakket afgegeven voor 2017 waarin de drie genoemde componenten (verblijfskosten, begeleiding en persoonlijke verzorging) opgenomen zijn. Het pakket bestaat dan uit logeeropvang waarin minimaal één overnachting zit. De dag van aanvang van het logeren (start voor 20.00 uur) en de dag van beëindiging van het logeren geldt als een te declareren dag logeeropvang.

 

Het is mogelijk om het logeren te combineren met een dagbestedingsindicatie. Voorwaarde hiervoor is dan wel dat dit alles moet passen binnen het aantal dagdelen uit de indicatie. Bijvoorbeeld: als een cliënt volledig naar de dagbesteding gaat, is het in veel gevallen niet mogelijk om dan tijdens het logeren ook nog vanuit de dagbestedingsindicatie zorg af te nemen.

meer nieuws

 
16 januari 2017


23 december 2016


23 december 2016


20 december 2016


1 december 2016


20 november 2016


14 november 2016


9 november 2016


25 oktober 2016


11 februari 2014