Sinds 1 januari 2015 bestaat de AWBZ niet meer. De zorg aan cliënten wordt nu gefinancierd op andere manieren. Wetten die hiermee te maken hebben, zijn o.a. de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet.

Erik Boerkamp

Erik Boerkamp

Regiomanager Almelo e.o.

T 088 430 4021

E ellen.bargeman@detwentsezorgcentra.nl