Sinds 1 januari 2015 is er door diverse transities in de zorg voor kinderen en jeugd (tot 18 jaar) veel veranderd. Door de invoering van de Jeugdwet en de WMO hebben de gemeenten nadrukkelijk een rol en verantwoordelijkheid voor de inwoners van hun gemeente. Daarnaast is ook de AWBZ omgevormd naar de Wet langdurige Zorg (WLZ).

 

Door al deze veranderingen in de zorg aan kinderen & jeugd, en de consequenties ervan, moeten we onze diensten en werkwijzen aanpassen. Na de transities per 1 januari 2015 zijn we nu volop bezig met de transformatie.

 

Voor de transitie en transformatie vanuit de Jeugdwet is in 2014 een apart project gestart onder de naam “Project 18-“.