Werkzaamheden Blijdensteinbleekweg Enschede

Op maandag 20 maart starten de werkzaamheden aan de Blijdensteinbleekweg, de toegangsweg naar 't Bouwhuis. De weg wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Dit wordt gecombineerd met overig onderhoud aan de weg, het aanpassen van de fietsoversteekplaats en een nieuwe asfaltlaag op het eerste gedeelte van de Welnaweg. De werkzaamheden duren ca. 3 weken.

 

Planning

 • Week 12: start werkzaamheden, Blijdensteinbleekweg wordt i.v.m. alle werkzaamheden geheel afgesloten. Er wordt een omleiding actief op ’t Bouwhuisterrein, voor zowel inkomend als uitgaand verkeer.
 • Week 13 en 14: Blijdensteinbleekweg is éénrichtingsverkeer, uitsluitend Bouwhuisterrein OP.
 • Eind Week 14: werkzaamheden gereed, Blijdensteinbleekweg wordt geheel vrijgegeven.

 

Hulpdiensten worden geïnformeerd over de omleidingen. Bij noodgevallen kan brandweer, ambulance, politie altijd over de weg (schade wordt dan wel weer hersteld).

 

Hoe komt iedereen straks op de juiste bestemming

 • ’t Bouwhuis krijgt een tijdelijke achteringang, en een tijdelijke achteruitgang, alleen te gebruiken voor bestemmingsverkeer van ’t Bouwhuis en SKE/Humanitas vestiging De Speelweide.
 • Deze tijdelijke in- en uitgang zijn geopend van 6.00-23.00 uur. De overige uren kan de Nachtdienst gebeld worden om de poort te komen openen. Er hangt een aankondiging hiervan aan de poorten.
 • Over het terrein zelf is gedurende de werkzaamheden sprake van éénrichtingsverkeer. Een plattegrond is te downloaden onderaan dit bericht.
 • Voor de eerste week (20 t/m 26 maart) geldt een volledige afsluiting van de Blijdensteinbleekweg voor alle autoverkeer. De periode daarna (27 maart t/m 9 april) is de Blijdensteinbleekweg weer toegankelijk richting Bouwhuisterrein. De uitgang blijft aan de Oldenzaalsestraat.
 • Op de Oldenzaalsestraat (doorgaande, 80km/h weg) gaat de maximumsnelheid voor het deel van de weg langs ons terrein omlaag naar 50km/h. Er komen verkeersregelaars te staan op de kruispunten nabij onze tijdelijke in- en uitrit, zodat ons verkeer veilig de gelegenheid krijgt om in en uit te rijden.

 

Veiligheid staat voorop!

Voor de veiligheid van onze cliënten en om het verkeer op ons terrein te reguleren, zorgen wij zelf voor mensen op ons terrein: de BHV is gemobiliseerd en onze terreindienst is aanwezig. We geven daarmee vooral de kritische punten extra aandacht, zoals de in- en uitrit, en aan de punt bij de parkeerplaats waar de in- en uitgaande route elkaar straks treffen. Van 8.00-20.00 uur gaan we zorgen voor bewaking van beide poorten aan de achterzijde van ons terrein, zodat er geen cliënten gaan dwalen en op de Oldenzaalsestraat terecht komen. De overige uren verwachten we dat medewerkers van de groepen hun cliënten goed in de gaten houden. Bij de entree van het terrein zal ook een hek worden geplaatst en de werkzaamheden zelf zullen zo goed mogelijk worden afgezet door de Gemeente Enschede.

 

Daarnaast is het zaak van iedereen om:

 • Op het terrein met een snelheid van maximaal 15 km/h te rijden
 • Te parkeren op de daarvoor bestemde plekken (omleidingsroute brengt je naar de grote parkeerplaats)
 • Niet af te wijken van de omleidingsroute en uitsluitend in de aangegeven rijrichting te rijden
 • Te bedenken dat cliënten op het terrein altijd voorrang hebben
 • Cliënten extra aandacht te geven bij het komen en gaan naar bijvoorbeeld de dagbesteding
 • Zelfstandig reizende (te voet, fiets) cliënten te informeren en zonodig aanvullend te begeleiden; ga zonodig met hen naar de andere in-/uitgang
 • Taxibedrijven te informeren die cliënten halen/brengen (afstemmen met VCP)
 • Verwanten/cliëntvertegenwoordigers te informeren en bezoektijden goed af te stemmen
 • Rekening te houden met enige vertraging, vertrek op tijd!
 • Bestellingen zo mogelijk op een latere datum af te laten leveren
 • Gevaarlijke situaties via Facilitair.Meldpunt@detwentsezorgcentra.nl te melden

 

Informatievoorziening

Uiteraard hebben wij geprobeerd iedereen zo goed mogelijk te informeren via mailings, Digitaal Journaal, intranet, Nieuwbrief cliëntvertegenwoordigers, flyers en Facebook en Twitter. Mochten er toch vragen, opmerkingen of problemen zijn, dan graag contact opnemen met het Facilitair Meldpunt: 088-430 5000 of Facilitair.Meldpunt@detwentsezorgcentra.nl

 

Klik hier voor de omleidingsroutes op het Bouwhuisterrein zelf.

Klik hier voor de omleiding als de toegangsweg volledig dicht is (20 t/m 26 maart).

Klik hier voor de omleiding als de toegangsweg gedeeltelijk dicht is (27 maart t/m 9 april).