Mini-symposium 'Van zeer ernstige zelfverwonding naar ....' op 23 nov. a.s.

Week van Reflectie 20 t/m 24 november 2017

De Twentse Zorgcentra nodigt u in de Week van Reflectie uit voor het mini-symposium:

‘Van zeer ernstige zelfverwonding naar.…’

Dit symposium is bedoeld voor alle betrokkenen rond cliënten van De Twentse Zorgcentra: medewerkers, cliëntvertegenwoordigers, familie en vrijwilligers.

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 23 november van 15.00-18.30 uur in het Ontmoetingscentrum op de LosserHof te Losser.

 

Programma

15.00-15.30 uur: Inloop met koffie/thee

15.30-16.50 uur: Deel 1 van het symposium; 

Voorgeschiedenis, dieptepunt en samen uit het dal

16.50-17.15 uur: Pauze

17.15-18.00 uur: Deel 2 van het symposium;                        Huidige beeld, dragen op alle niveaus en reflectie

18.00-18.30 uur: In gesprek met het panel

18.30 uur: Dankwoord en sluiting

Uiteraard is er daarna de mogelijkheid om na te praten onder het genot van een drankje.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier hieronder.

 

Meer informatie

U kunt mailen met Secretariaat.Losser@detwentsezorgcentra.nl of bellen met 088 430 4085 (secretariaat Losser).

Meer informatie over de Week van Reflectie vindt u op www.weekvanreflectie.nl

Toelichting

Graag willen wij ons proces van een vijftal jaren met een cliënt met u delen. Een tijd die vol was van dilemma’s, hindernissen en gevoelens van twijfel.

Deze cliënt is op jonge leeftijd opgenomen in de VG-zorg. Hij stelde een complexe zorgvraag en maakte verschillende periodes door, waarin hij zichzelf zeer ernstig verwondde. De uitingen van deze cliënt hebben geleid tot gevoelens van wanhoop en verlies van perspectief, zowel bij zijn familie, als bij zijn directe begeleiders en andere ondersteuners. Met elkaar zagen wij steeds minder perspectief. Uiteindelijk werd hij zelfs opgegeven en zou hij gaan overlijden…

In de fase van palliatieve zorg veranderde echter zijn perspectief en ontstond er minimale ruimte voor overleven, gevolgd door leven en beleven!

 

We willen u meenemen in zijn én ons verhaal. Een verhaal van hoop en wanhoop. Van angst, moed en overmoed, van samen en heel alleen. We hebben met elkaar diepe dalen gekend en hele kleine maar ook grote stappen gemaakt. We hebben samen dilemma’s gedeeld en doorleefd. We hebben gewerkt vanuit theoretische concepten, maar vooral ook door te ervaren en bij te stellen in de praktijk. We hebben ons gesteund en ook alleen gevoeld in dit proces.

 

Deze jongeman is weer gaan leven en de dag die eerst voor hem werd ingevuld, is meer ZIJN dag geworden met dingen die moeten en activiteiten die leuk zijn. Hij is initiatief gaan nemen en zijn leefwereld krijgt steeds meer invulling en betekenis.

 

Wij zijn trots op deze kanjer. En trots op elkaar, onze verbinding en ons volhouden. We willen delen wat ons goed gedaan heeft en wat moeizaam ging. We willen verwoorden waar we kansen hebben gepakt en waardoor we moedeloos werden van het strijden. Want naast de brede inzet voor de verbetering van zijn Kwaliteit van Leven (en daarmee die van ons) hebben ook de randvoorwaarden veel energie gevraagd.

 

De sleutel is ‘-“samen, doen en reflecteren”-‘ gebleken. Wij hebben zin en ruimte om ons verhaal te vertellen.

 

Het is een verhaal dat nog niet af is. Nieuwe dilemma’s ontstaan. Daarom zullen we de bijeenkomst eindigen met de vragen: Hoe kunnen we verder? Wat is goede zorg? Waar liggen mogelijkheden en waar stuiten we tegen grenzen? Van wie?

 

Wij hopen op een gemêleerd gezelschap voor een inspirerend gesprek!

 

 

Voornaam *
Achternaam *
Mailadres *
ik kom als *Indien anders, graag toelichting
Indien professional: werkzaam bij
Indien professional: functie
Reden van komst


Indien anders, graag toelichting
* verplicht