Wijziging Wet Curatele, Bewind en Mentorschap

Vanaf 18 jaar ben je voor de wet  meerderjarig. Dit betekent dat je handelingsbekwaam bent en zelf verantwoordelijk bent voor alles wat je doet. Soms is iemand onvoldoende in staat om de eigen belangen goed te behartigen of op alle vlakken goed voor zichzelf te zorgen. Denk bijvoorbeeld aan onze cliënten met een verstandelijk beperking. Voor deze groep mensen geeft de wet de mogelijkheid om een mentor, curator of bewindvoerder aan te stellen.

 

Vanaf 1 januari 2014 zijn de wettelijke regels voor curatele, beschermingsbewind en mentorschap gewijzigd. De wetswijziging komt voort uit de wens van de wetgever om de wet beter te laten aansluiten op de praktijk.

 

Hieronder kunt u meer informatie downloaden over de wetswijziging:

vragen?

Neem contact op met het CliŽntServiceBureau 088 430 4444