'Nederland verandert. De zorg verandert mee.'

In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken. Deze veranderingen kunnen vragen oproepen. "Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener?"

 

Om antwoord te geven op deze en andere vragen is op 16 oktober 2014 de landelijke voorlichtingscampagne van het Ministerie VWS van start gegaan. Onderstaand een overzicht.

  

Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met ons eigen CliëntServiceBureau via 088 430 4444. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de actuele stand van zaken en helpen u graag verder.

Daarnaast kunt u de brochure raadplegen die we hierover hebben uitgegeven:

 

Websites

 

Brochures van het ministerie van VWS

 

Landelijk informatienummer

Heeft u daarna nog vragen dan kunt u bellen met het landelijke Informatiepunt langdurige zorg en jeugdhulp via het telefoonnummer 0800 - 0126. 

Als u belt, houdt u dan uw indicatiebesluit bij de hand. Dat is de brief van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg waarin staat op welke zorg u recht heeft.

vragen?

Neem contact op met het CliŽntServiceBureau 088 430 4444