Inspraak op groeps- en clusterniveau

Op groepsniveau zijn in de regio Almelo bij enkele dagcentra deelnemersraden actief, die met behulp van coaches meepraten over het wel en wee op hun eigen werkplek.

Elders zijn voor een aantal woningen bewonersraden opgezet, in het kader van “empowerment cliënten”.

 

Als bewoners en deelnemers niet zelf in staat zijn om hun stem te laten horen, nemen familieleden of andere cliëntvertegenwoordigers voor hen waar.

 

Dat is bijvoorbeeld het geval in de groepscontacten en clusterraden, waar op een iets abstracter niveau wordt overlegd over zaken die grotere groepen mensen aangaan.