Familievereniging LosserHof/ColckHof

Familievereniging De LosserHof werd in 1978 opgericht door ouders en verwanten van de bewoners van de LosserHof. De vereniging stelde zich als doel de belangen van de bewoners en hun familieleden te dienen door:

  • Samenkomsten te organiseren teneinde informatie uit te wisselen en om kennis te bevorderen.
  • De dialoog aan te gaan met de organisatie.
  • Contacten te leggen met landelijke netwerken.
  • Medezeggenschap te verkrijgen en uit te oefenen om het beleid te kunnen beïnvloeden.
  • Op andere wijze het welzijn van de bewoners en hun familieleden te dienen bijvoorbeeld door het bevorderen van solidariteit en collectiviteit.

 

Iedere woongroep had een vertegenwoordiger die zitting nam in de clustterraad. De voorzitters van de clusterraden zaten allen in het bestuur van de Familievereniging. Zo ontstond een directe verbinding vanaf groepen en liep de informatievoorziening vanaf alle groepen naar de overlegpartners.Toen de Wet op medezeggenschap in 1998 van kracht werd, heeft de directie van de LosserHof het bestuur van de Familievereniging gevraagd de rol van wettelijk erkende cliëntenraad op zich te nemen.

 

… & De ColckHof

In 1998 werd de ColckHof (regio Almelo) opgericht. Veel bewoners van de LosserHof verhuisden naar Almelo. De toenmalige directie zetelde echter op de LosserHof (regio Losser), waardoor ook de medezeggenschap daar bleef. Vanuit Almelo schoven diverse cliëntvertegenwoordigers aan om de vergaderingen bij te wonen en onderwerpen die in Almelo speelden aan de orde te stellen. Zodoende bleef de Familievereniging de belangen van de bewoners en hun familieleden in Almelo dienen en vandaar werd de naam uitgebreid met de ColckHof.

 

Familievereniging voor familieleden

De Familievereniging wil mensen helpen en bij elkaar brengen. De Familievereniging wil een modern en dynamisch netwerk zijn van en voor de verwanten. We willen u graag met elkaar in gesprek laten komen, om ervaringen uit te wisselen of om eens te kunnen klankborden met ervaringsdeskundigen. We willen dit bereiken door regelmatig samenkomsten te organiseren. Dit kan gaan over zorginhoudelijke onderwerpen maar ook over thema's waar de families van cliënten mee te maken krijgen zoals erfrecht, de WMO, en het wettelijk vertegenwoordigerschap. Er zijn tal van onderwerpen te bedenken waar u mee te maken krijgt in de wereld van de zorg. Maar we willen ons ook bezig houden met informele bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld de Dag van de Familie zodat u elkaar eens kunt ontmoeten en in een gemoedelijke sfeer kunt praten in aanwezigheid van de cliënten. We kunnen u ondersteunen en de weg wijzen binnen de organisatie, of eventueel naar een ombudsfunctionaris of klachtencommissie in het geval dat er zich problemen voordoen.

 

Bovenal gaan we ons richten op het tot stand brengen van relaties tussen families van cliënten, in de gehele organisatie. We werken nauw samen met onze zustervereniging van ´t Bouwhuis. We zitten op facebook met een pagina waar u enige nieuwtjes kunt vinden en de leden van de familievereniging kunnen in de besloten groep met elkaar spreken en ervaringen uitwisselen. Uiteindelijk willen we graag een breed informeel netwerk van verwanten die het belang van solidariteit en collectiviteit inzien, die bereid zijn mee te denken en niet bang zijn met elkaar en met de organisatie het gesprek aan te gaan.

 

U wilt graag meehelpen?

Uiteraard kunnen we wel wat enthousiaste inbreng gebruiken van gemotiveerde mensen die bereid zijn zich op de één of andere wijze in te spannen om onze doelen te verwezenlijken. Bent u bereid om groepscontactpersoon te zijn? Of u vindt het prettig dingen te organiseren? U bent financieel onderlegd of actief in de grafische vormgeving en wilt zich wel eens buigen over onze ideeën met betrekking tot de communicatie met onze achterban? Wellicht hebt u al goede contacten op de groep maar mist de verbinding met de Familievereniging of met de clusterraden en de medezeggenschap?Laat het ons weten!

 

Contact

Frank Wegdam

Secretaris Familievereniging De LosserHof & De ColckHof

0541-536 099 / 06-177 66 271

f.wegdam@gmail.com