Familievereniging 't Bouwhuis

De Familievereniging 't Bouwhuis (afgekort FVB) is in 1985 opgericht en bestaat dus al bijna 30 jaar.

Met name in de beginjaren is deze vereniging erg actief geweest met het organiseren van allerlei activiteiten voor de cliëntvertegenwoordigers van 't Bouwhuis.

 

Geschiedenis

De vereniging raakte steeds meer betrokken bij de organisatie als een soort klankbordgroep voor de directie en was eigenlijk een soort voorloper van de cliëntenraad. In 1996 werd de "Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen" (Wmcz) van kracht, waardoor de directie verplicht werd een cliëntenraad in te stellen. Omdat het bestuur van de FVB al enige ervaring op dat gebied had, is zij destijds gevraagd om ook als cliëntenraad op te treden en dat is ook nu nog het geval. De "Familievereniging 't Bouwhuis / Regionale Cliëntenraad Enschede" houdt de belangen en het welzijn van de cliënten nauwlettend in de gaten en beïnvloedt deze positief.

 

De FVB besteedt sinds 2011 meer aandacht aan de ouders en familie van de cliënten dan vroeger het geval was. Immers ook de groep verwanten en cliëntvertegenwoordigers heeft direct belang bij goede zorg voor en welzijn van hun familielid/pupil dat woont en/of zorg ontvangt van 't Bouwhuis.

 

Familiedagen

Om de FVB direct bereikbaar en duidelijker zichtbaar te maken voor de families en cliënten worden elk jaar minimaal twee familiedagen voor de leden van de FVB georganiseerd. Deze dagen hebben een ontspannend gedeelte waarbij de familie samen met de cliënt aanwezig kan zijn en een serieus gedeelte met speciale thema's, zoals bijvoorbeeld de presentatie met discussie over onder andere: de grote veranderingen in de dagbesteding, het vermogensbeheer van cliënten en het voorkomen van het betalen van onnodig veel belasting daarover, de gevolgen van de overgang van AWBZ naar de Wmo, Zeggenschap voor elke cliënt, belevingsgerichte zorg, enz..

 

Samenwerking

Om te voorkomen dat "het wiel elke keer opnieuw moet worden uitgevonden" werkt de FVB tegenwoordig goed samen met de familieverenigingen van De LosserHof en van De ColckHof.

 

Nieuwe leden

De FVB wil graag voorlichting geven aan nieuwkomers onder de ouders en familieleden van cliënten/bewoners. Daarvoor is het nodig dat bekend is wie de nieuwkomers zijn. Dat krijgt de FVB helaas niet te horen van De Twentse Zorgcentra wegens de privacywetgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Iedereen die interesse hiervoor heeft roepen wij hierbij op om zich melden bij de secretaris. Ons doel is om ongeveer elk half jaar een voorlichtingsavond te organiseren.

 

Natuurlijk wil de FVB ook meer leden hebben zodat duidelijk is dat wij een belangrijke stem hebben en dat er rekening met ons wordt gehouden. De kosten van het lidmaatschap zijn erg laag, slechts € 15 per jaar.

Roelof Kruijshoop

Secretaris

T 074 2422 976 / 06 5538 0361

E fvbouwhuis@gmail.com / re.kruijshoop@home.nl