Paul Kersten is gehuwd en vader van Bart Kersten (inmiddels 45 jaar).

Bart woont en leeft sinds 1989 op de LosserHof. Via het buurtschap (nu cluster), waar Bart woonde, is Paul in 1998 lid geworden van de Cliëntenraad en na de fusie in 2001 voorzitter geworden van de Familievereniging/Regionale Cliëntenraad Losser. Via het lidmaatschap van de Centrale Cliëntenraad uiteindelijk in 2010 voorzitter van de CCR geworden.

 

"De cliëntmedezeggenschap, geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), is voor ouders/familie/verwanten een belangrijk instrument om invloed uit te oefenen op de besluitvorming binnen De Twentse Zorgcentra voor onze bewoners, die daartoe zelf niet in staat zijn.

 

Na een roerige tijd is er nu een periode aangebroken waarin, door belangrijke veranderingen binnen de organisatie, de rol van de verwanten  van onze cliënten  in het zorgproces versterkt wordt. Naast deze interne cultuuromslag  wachten ons ook grote veranderingen ten gevolge van de wetgeving Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een  spannende tijd voor iedereen."