Transities

In 2015 gaat er veel veranderen binnen de gezondheidszorg en dus ook bij De Twentse Zorgcentra. De gemeenten worden verantwoordelijk voor een belangrijk deel van onze dienstverlening. De centrale overheid hevelt taken en geld over naar de gemeenten. Dit krijgt per 1 januari 2015 inhoud en vorm binnen 4 wettelijke kaders, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet op Passend Onderwijs.

 

De Twentse Zorgcentra speelt in op deze veranderingen door middel van twee projecten:

  • Project 18- met projectleider Elly van der Helm, kwartiermaker Kind & Gezin
  • Project 18+ met projectleider Erik Boerkamp, regiomanager Almelo e.o.

 

Voor meer informatie over de transities kunt u terecht bij het cliëntservicebureau: clientservicebureau@detwentsezorgcentra.nl of tel. 088 430 4444/4440.

 

Erik Boerkamp

Erik Boerkamp

Regiomanager Almelo e.o

T 088 430 4021

E ellen.bargeman@detwentsezorgcentra.nl


vragen?

Neem contact op met het CliŽntServiceBureau 088 430 4444