Nanda Boerkamp
Voorzitter Ondernemingsraad

Maak kennis met Nanda Boerkamp, voorzitter OR

Nanda Boerkamp werkt al 18 jaar bij onze organisatie, eerst als zorgcoördinator, daarna als teamcoördinator en teamleider. In die jaren heeft ze een kijkje kunnen nemen in alle regio’s die onze organisatie kent. Sinds zes jaar is ze ook lid van de Ondernemingsraad, waarvan de afgelopen vier jaar als voorzitter.

 

“Werk is belangrijk, zo belangrijk dat je als medewerker hier zelf invloed op uit moet kunnen oefenen. Medewerkers die invloed op hun werk ervaren zijn beter in staat om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het welzijn van de cliënt en aan het functioneren van de organisatie. Daarom vinden wij als Ondernemingsraad het belangrijk dat medewerkers ruimte krijgen om zelf het werk te organiseren. 

 

De kunst is om vanuit de eigen (wettelijke) taak en verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad, een verantwoord evenwicht tussen de belangen van medewerkers, organisatie en cliënten te bereiken. Voor de OR is de dialoog met alle betrokkenen hierbij het uitgangspunt.”

 

Wil je contact met Nanda Boerkamp opnemen? Dat kan via ondernemingsraad@detwentsezorgcentra.nl of 088 430 4005.