Harry FinkenflŁgel
Bestuurder van De Twentse Zorgcentra

"Ik zou zoveel mogelijk dingen willen doen waar ik blij van word’’. Deze zin, afkomstig uit de zorgvisie van de Cliëntenraden van De Twentse Zorgcentra, bevat de kern van onze opdracht. De opdracht om cliënten zó te ondersteunen, dat zij tot hun recht kunnen komen, dat zij mogen zijn wie ze willen en dat zij hun plaats in de samenleving kunnen innemen.

 

Vanuit onze kernwaarden dichtbij, eenvoud en deskundig geven we gezamenlijk vorm aan de zorg van onze cliënten. We blijven dichtbij de mensen die onze ondersteuning vragen en dichtbij hun verwanten en netwerk. Dat betreft zowel hun belevingswereld, de aard en intensiteit van relaties als ook de plaats waar de ondersteuning geboden wordt.

 

Onze medewerkers zijn zeer  betrokken en hebben de wens uitgesproken om het werk zelf te mogen regelen, om zelf met cliënten en verwanten vorm te geven aan de zorg. Om weer iets van die hele oorspronkelijke, authentieke motivatie te mogen laten zien. In alle eenvoud. En ons daarbij te ontdoen van de papierwinkel, de bureaucratie. En, heel belangrijk, om met elkaar te praten over goede zorg: een goed leven voor cliënten en mooi werk voor de medewerkers in een financieel gezonde organisatie.

 

Het meest waardevolle is waar de cliënt woont, waar hij werkt of zijn dagbesteding heeft en waar hij zijn vrije tijd invult. Daar kan hij zich laten zien. En daar "wil ik zelf kunnen kiezen hoe ik leef, werk en mijn vrije tijd invul”. Om daar aan mee te mogen werken, is prachtig!

 


Harry is afkomstig uit Gendringen in de Gelderse Achterhoek en is in deze functie na 35 jaar weer teruggekeerd naar het Oosten van het land. Na zijn VWO heeft hij fysiotherapie, bewegingswetenschappen en onderwijsmanagement gestudeerd. Op zijn 15e kwam hij als ‘onbevoegd groepsleider’ terecht bij Fatima in de Achterhoek. Sindsdien is hij altijd op de één of andere manier betrokken gebleven bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.