CliŽntmedezeggenschap (CCR)
lees meer

CliŽntmedezeggenschap (CCR)

De stem van de cliŽnten is erg belangrijk voor De Twentse Zorgcentra. De CCR verwoordt deze stem.

Familieverenigingen
lees meer

Familieverenigingen

De Twentse Zorgcentra beschikt over de Familievereniging 't Bouwhuis en de Familievereniging LosserHof/ColckHof.

Commissies
lees meer

Commissies

Er zijn diverse oudercommissies en clusterraden met familieleden actief binnen De Twentse Zorgcentra.

Project 18-
lees meer

Project 18-

Sinds 1 januari 2015 is er door diverse transities in de zorg voor kinderen en jeugd (tot 18 jaar) veel veranderd. Door de invoering van de Jeugdwet en de WMO hebben de gemeenten nadrukkelijk een rol en verantwoordelijkheid voor de inwoners van hun gemeente. Daarnaast is ook de AWBZ omgevormd naar de Wet langdurige Zorg (WLZ).

Door al deze veranderingen in de zorg aan kinderen & jeugd, en de consequenties ervan, moeten we onze diensten en werkwijzen aanpassen. Na de transities per 1 januari 2015 zijn we nu volop bezig met de transformatie.

Voor de transitie en transformatie vanuit de Jeugdwet is in 2014 een apart project gestart onder de naam ďProject 18-ď.

Project 18+
lees meer

Project 18+

Sinds 1 januari 2015 bestaat de AWBZ niet meer. De zorg aan cliŽnten wordt nu gefinancierd op andere manieren. Wetten die hiermee te maken hebben, zijn de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet.

Kenniscafť's
lees meer

Kenniscafť's

Het Kenniscafť is primair bedoeld voor en door medewerkers van De Twentse Zorgcentra, maar ouders, verwanten of externe netwerken zijn ook van harte uitgenodigd. Het Kenniscafť is een plek waar we informeel kennis en ontwikkelingen met elkaar delen en doorgeven.

In een ongedwongen sfeer nodigen we iedereen uit om vanuit je eigen kennis en ervaring collegaís mee te nemen in themaís die tot de verbeelding spreken en herkenbaar zijn in ons werk. En altijd onder het genot van een hapje en een drankje! De themaís van de Kenniscafťís worden aangedragen door onze eigen medewerkers, die vervolgens ook zelf hierin van betekenis zijn in het vormgeven van het Kenniscafť.

Op elke 3e donderdag van de maand vanaf 16:30 tot 18:00 uur wordt er een Kenniscafť georganiseerd. (Uitzonderingen hierop zijn de maanden juli, augustus, december )

Jacob Pol

Jacob Pol

ďCliŽntparticipatie heeft altijd hoog bij mij in het vaandel gestaan."