CliŽntmedezeggenschap (CCR)
lees meer

CliŽntmedezeggenschap (CCR)

De stem van de cliŽnten is erg belangrijk voor De Twentse Zorgcentra. De CCR verwoordt deze stem.

Familieverenigingen
lees meer

Familieverenigingen

De Twentse Zorgcentra beschikt over de Familievereniging 't Bouwhuis en de Familievereniging LosserHof/ColckHof.

Commissies
lees meer

Commissies

Er zijn diverse oudercommissies en clusterraden met familieleden actief binnen De Twentse Zorgcentra.

Nieuwsbrief CliŽntvertegenwoordigers
lees verder

Nieuwsbrief CliŽntvertegenwoordigers

In de nieuwsbrief leest u over ontwikkelingen waar De Twentse Zorgcentra mee te maken heeft of krijgt en waar u of uw verwant/cliŽnt waarschijnlijk ook ťťn en ander van gaat merken.

Project 18-
lees meer

Project 18-

Sinds 1 januari 2015 is er door diverse transities in de zorg voor kinderen en jeugd (tot 18 jaar) veel veranderd. Door de invoering van de Jeugdwet en de WMO hebben de gemeenten nadrukkelijk een rol en verantwoordelijkheid voor de inwoners van hun gemeente. Daarnaast is ook de AWBZ omgevormd naar de Wet langdurige Zorg (WLZ).

Door al deze veranderingen in de zorg aan kinderen & jeugd, en de consequenties ervan, moeten we onze diensten en werkwijzen aanpassen. Na de transities per 1 januari 2015 zijn we nu volop bezig met de transformatie.

Voor de transitie en transformatie vanuit de Jeugdwet is in 2014 een apart project gestart onder de naam ďProject 18-ď.

Project 18+
lees meer

Project 18+

Sinds 1 januari 2015 bestaat de AWBZ niet meer. De zorg aan cliŽnten wordt nu gefinancierd op andere manieren. Wetten die hiermee te maken hebben, zijn de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet.